Stipendium från Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Jag har fått stipendium  för mitt deltagande i inkubatorn och utbildningen Major Tom Helsingborg. Detta kommer att förenkla min höst och jag tackar Helge Ax:son Johnsons stiftelse för bidraget.