Albumet

Att skriva och spela in sånger är ett användbart verktyg för att separera tankar och känslor från det som är jag. Det blir så tydligt att jag inte är mina erfarenheter. Att det finns en kärna mycket, mycket längre in.

Är du en av dem som undrar varför jag inte släpper mitt album? Under åren som jag har arbetat med mitt första album har min riktning ändrats och albumet har blivit del av ett större projekt. Jag planerar fortfarande att släppa det när jag har färdigställt det större projektet. Det har dock betytt mer för mig som medel att nå fram till det jag arbetar med idag än som resultat.

© Meddie Blue 2021