Filmisk gestaltning

Denna termin läser jag en kurs i filmisk gestaltning vid Göteborgs Universitet, distans, med studiestipendium från Anna Johansson Visborgs stiftelse.